Misiunea și obiectivele noastre

În cadrul centrului „Casa Mama Margherita” sunt oferite următoarele servicii:

– asistenţa medicală,
– asistenţă psihologică,
– asistenţă pedagogico-educativă (încadrarea copiilor în activităţi formative),
– implicarea copiilor în activități recreativ-culturale (tabere de vară, laboratoare, activităţi culturale şi de petrecere a timpului liber),
– educație informală prin învățarea normelor și a comportamentului cotidian, formarea deprinderilor de viață.

Obiectivele centrului:

– asigurarea procesului de reabilitare medico-psihopedagogică a copilului aflat în dificultate,
– întreținerea, îngrijirea și dezvoltarea copilului aflat în dificultate în conformitate cu particularitățile de vârstă,
– facilitarea socializării și (re)integrării copilului în familia biologică sau adopția lui,
– monitorizarea situației pre- și postintegratoare a copilului.